Huanxiang Zhi Zhou ตอนที่ 5

Huanxiang Zhi Zhou ตอนที่ 5

ตอนนี้เริ่มด้วยหลิวฟ่านรับโทรสับจากอามู่ให้รีบมาเข้าเกมเพราะว่ามันเที่ยงแล้ว ซึ่งตอนนี้หลิวฟ่านก็เลเวล 8 แล้ว
ทั้งสองคนได้รับเควสของมือใหม่ซึ่งก็คือ นักดาบผู้เหี้ยมโหด แต่การจะไปสองคนก็คงจะไปตายซะเปล่า ๆ จึงต้องไปหาคนมาช่วยเพิ่มอีก
จู่ ๆ หยางจิ๋ง ก็ปรากฎตัวขึ้น เทอเป็นเพื่อบ้านของหลิวฟ่านนั่นเอง ตอนนี้เทอเลเวล 13 เทอจะมาเข้าร่วมกับเควสครั้งนี้
ในที่สุดทีมของทั้งสามคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อไปฆ่านักดาบผู้เหี้ยมโหด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *