Huanxiang Zhi Zhou ตอนที่ 6

Huanxiang Zhi Zhou ตอนที่ 6

ณ ทะเลทรายทมิฬ เลเวล 10-20 ทั้งสามคนก็มาถึง ทะเลแห่งนี้มีชื่ออีกชื่อว่า ป่าช้าของพวกมือใหม่ ทั้งสามคนไม่ประมาท ดังนั้นจึงลองฆ่ามอนเตอร์เลเวลต่ำ ๆ แถวนั้นก่อน คนลงมือก็คือ หยางจิ๋ง เทอเป็นนักเวทโจมตีระยะไกล สกิลของเทอสร้างความเสียหายได้ไม่เยอะ แต่ใช้ได้ในระยะไกล 
จู่ ๆ ก็มีบอส ซึ่งก็คือ นักดาบผู้เหี้ยมโหด ปรากฎตัวขึ้นด้านหลังของอามู่และได้ฟาดดาบใส่อามู่ดาบหนึ่งจนเลือดเหลือ 67% ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาต่อสู้กับบอสแล้วสินะ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *